Trại Huyền Trang 7 TƯ kết khoá tại chùa Phước Duyên

Trại Huyền Trang 7 TƯ kết khoá tại Tự Viện Phước Duyên TP Huế  ngày 2/9/2018