Tác Bạch Cúng Dường VU LAN tại CHÙA PHƯỚC DUYÊN, Tp.Huế

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư tôn đức, hôm nay là ngày tự tứ Tăng PL 2562 (2018) , Con tên là Trần Phan Cảnh Minh , Pháp danh : Nhuận Quảng Tâm Con xin đại diện cho Cty TNHH TM & DV Giao Nhận Hàng Hóa F.D.I có duyên sự xin thành kính đảnh lễ dâng lời tác bạch. (lạy 1 lạy rồi quỳ bạch tiếp).

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Kính bạch Chư Tôn Đức

Thời gian trôi qua trong sự vận hành của vũ trụ, trong vòng xoay của vô thường, 3 tháng an cư của đại Tăng đã viên mãn, ngày Chư Phật hoan hỷ, Chư Tăng tự tứ đã đến, Lễ Vu Lan Báo Hiếu thêm lần nữa trở về, đóa hoa hiếu hạnh đang nở ngát hương khắp mọi nơi, người con Phật nguyện dốc lòng thực hành hiếu hạnh, hiếu tâm trong mùa Báo Ân. Chúng con toàn thể Gia đình FDI và thiện tín Phật tử các đạo tràng y chỉ tu học dưới sự chứng minh của Sư Ôn Viện Chủ, cùng sự hướng dẫn của Sư Phụ Trụ trì, và sự hộ niệm của quý Thầy tại Chùa Phước Duyên, đồng câu hội về đây, thành tâm đảnh lễ khánh chúc Pháp lạp Chư tôn đức trong ngày xuân của đạo pháp.

Kính bạch Chư tôn đức!

Hiếu hạnh là hạnh Phật, hiếu tâm là tâm Phật. Hiếu trong Phật giáo không chỉ khuôn hẹp trong đạo nghĩa con cái đối với cha mẹ, mà hiếu là tinh thần nhớ ơn và đền ơn đối với tất cả các nhân duyên đã tác thành cho mỗi người trong cuộc đời này. Sư Phụ trụ trì luôn ân cần giáo dưỡng mỗi chúng con về tinh thần hiếu kính đối với bốn ân thâm trọng đó là: Ân Tam Bảo – Ân Cha Mẹ – Ân Thầy Bạn, và các bậc thiện hữu tri thức – Ân Quốc gia, Xã hội, Vạn loại chúng sanh. Và khi thực hiện hiếu đạo với tất cả các nhân duyên đã tác thành cho mình trong cuộc đời thì mới thật sự thể nhập vào tâm Phật, hạnh Phật, hiếu tâm, hiếu hạnh cùng khắp cả pháp giới, vô phân biệt.         

Hôm nay, trong niềm hiếu kính, và tâm nguyện nhớ ơn đền ơn, chúng con xin khắc lòng bốn ân trọng, tỏ bày hiếu tâm. Cúi xin Tam bảo chứng minh, hiện tiền Chư tôn đức chứng minh.

Ân thứ nhất: Chúng con Thành tâm kính lễ Tam bảo thường ở khắp chốn mười phương, đảnh lễ lịch đại Tổ sư, đảnh lễ Anh Linh Chư Thánh Tử Đạo Phật Giáo Việt Nam, đảnh lễ thập phương Tăng, đảnh lễ Sư Ông Viện Chủ, đảnh lễ Sư Phụ trụ trì, đảnh lễ Chư tôn đức tại trú xứ Chùa Phước Duyên, Quý Ngài đã phát huy bản thể tăng già hòa hợp, thanh tịnh, nêu cao đức cả, truyền trì mạng mạch, khai sơn phá thạch, kiến lập Tòng Lâm, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, lưu truyền chánh pháp, giáo giới Phật tử chúng con, tiếp nối Tổ đức, hoằng pháp lợi sanh, quý Ngài chẳng nhọc tuổi cao ươm mầm thiện tín cho biết bao thế hệ con Phật trưởng thành, Chư tôn đức không nề Phật sự gần xa thương xót chúng con ban cho pháp lạc. Chúng con nguyện khắc lòng thâm ân Tam bảo.

Ân thứ hai: Kính lễ song thân, ân sâu sanh thành dưỡng dục, mười ân trọng của cha mẹ mà Đức Phật dạy suốt đời chúng con nguyện khắc lòng:

Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo
Mười tháng trường chu đáo mọi bề,
Thứ hai sanh đẻ gớm ghê
Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần,

Điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng
Cực đến đâu bền vững chẳng lay,
Thứ tư ăn đắng nuốt cay
Để dành bùi ngọt đủ đầy cho con,

Điều thứ năm, lại còn khi ngủ
Ướt mẹ nằm, khô ráo phần con,
Thứ sáu sú nước nhai cơm
Miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê,

Điều thứ bảy, không chê ô uế
Giặt đồ dơ của trẻ không phiền,
Thứ tám chẳng nỡ chia riêng
Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo,

Điều thứ chín, miễn con sung sướng
Dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam
Tính sao có lợi thì làm
Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm,

Điều thứ mười chẳng ham trau chuốt
Dành cho con các cuộc thanh nhàn
Thương con như ngọc như vàng
Ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn.”

Ân thứ ba: Kính lễ hồn thiêng sông núi, lịch đại tiền nhân, cho chúng con được hôn lên đất mẹ thân yêu, Dân tộc Việt Nam ngàn đời thương kính, dòng máu Lạc Hồng, Rồng Tiên dựng nước, Anh hùng hào kiệt tiếp bước giữ gìn. Từng khúc ca, từng viên sỏi, từng gốc cây, tảng đá, dòng nước ngọt thơm, cánh đồng trĩu hạt, bầu không khí trong lành, nơi con đường ta đi, chiếc cầu ta qua, con đò đưa khách, hàng cây rợp bóng mát ta ngồi, đâu đâu cũng là quê hương, chốn chốn đều là ân sâu khó trả, thành kính thiết tha xin nguyện quay về nhớ ơn Quốc Gia Xã hội, Vạn loại chúng sanh.

Ân thứ tư: Kính lễ các bậc Thầy Cô, kính lễ các bậc Thiện hữu tri thức, kính lễ bằng hữu đồng học đã dìu dẫn và đồng hành cùng chúng con. Con đường tri thức, con đường đạo đức mà chúng con đang được cất bước đều có phần ân sâu Thầy, Bạn và các Bậc Thiện tri thức tác thành, từng nét chữ, từng bài văn, từng câu ca dao, từng lời tục ngữ, từng bài toán, từng điều hay, thầy trao, cô dạy, bạn bè nhắc nhở, nuôi lớn đời con. Đến với Cty FDI, chúng con nhớ ơn Ban Giám Đốc, và toàn thể thành viên trong đại Gia đình FDI, bao năm qua đã hướng dẫn, cộng tu, và cùng nhau thực hành chánh nghiệp, chánh mạng từ những lời Phật pháp mà Thầy Ân Sư đã đem tất cả yêu thương truyền trao. Sống trong môi trường doanh nghiệp nhưng chúng con nguyện làm bạn lành cùng nhau trong Phật pháp, sống thiện, hành thiện, tin sâu nhân quả, mỗi ngày mỗi trưởng thành hơn trong đời sống thiện lành từ Phật pháp và Thầy Ân sư bao năm bồi đắp cho chúng con. Và chúng con luôn khắc lòng lời Tổ Quy Sơn dạy khuyên: “Đi xa cần nương bạn tốt, để thường lọc sạch tai mắt, trú ở cần phải chọn bạn để thường nghe những điều chưa nghe. Nên nói: “Sanh ta ra là do cha mẹ, làm nên ta là do bằng hữu.” Gần gũi người lành như đi trong sương móc, tuy không ướt áo nhưng lúc nào cũng được thấm nhuần. Quen gần kẻ ác thì thêm lớn những tri kiến ác, sớm tối làm ác thì phải chịu quả báo trước mắt, sau khi chết đi thì phải chịu trầm luân, một khi mất thân người thì vạn kiếp khó mà khôi phục lại được.” May thay chúng con gặp được bạn lành, và giờ này xin tâm tri ân và khắc lòng ân sâu Thầy bạn, các bậc thiện hữu tri thức và toàn thể gia đình FDI.

Kính bạch Chư tôn đức,

Với tất cả tấm lòng truy tiến báo tứ trọng ân, chúng con xin thành tâm thiết lễ cúng dường Trai Tăng nhân ngày tự tứ Phật lịch 2562, xin nguyện hồi hướng về bốn ân trọng, nguyện cầu pháp giới chúng sanh âm siêu dương thái, cùng kỳ nguyện cho toàn thể nội ngoại thân tộc, gia thân quyến thuộc của chúng con: người mất được siêu thăng, người còn hiện tiền sớm quay về Phật pháp, ân triêm pháp lạc. Giờ này, chúng con thành tâm dâng trai lễ cúng dường, cúi xin Chư tôn đức từ bi hứa khả nạp thọ cho chúng con được tròn đầy tâm nguyện.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. (quỳ chờ Chư tôn đức ban đạo từ )      

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Chư tôn đức,

Trên Chư tôn đức đã từ bi hứa khả nạp thọ, và ban cho chúng con những lời chỉ dạy vàng ngọc, chỉ bày pháp báo hiếu tối thượng, chúng con xin cung kính tri ân, và nguyện xin vâng làm. Chúng con thành tâm kính chúc Chư tôn đức: Pháp lạp miên trường, Viên thành bản nguyện. Chúng con thành tâm hướng về Tam bảo, hướng về lịch đại Tổ sư, hướng về Chư tôn đức chí thành đảnh lễ cúng dường tam bái.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát (lạy 3 lạy)