Phật Ngọc Hòa Bình Về Ấn Độ – Phỏng vấn H.T Thích Thái Hòa

Ký sự trước chuyến đi hoằng pháp tại Ấn Độ của Hòa Thượng Thích Thái Hòa tháng 11 năm 2012. Thực hiện: hãng phim Sen Việt