Mừng Đại Lễ Phật Đản 2015

Phật Lịch : 2559
Chùa Phước Duyên – Tp.Huế
Ngày 15/4/ Ất Mùi ( 1.6.2015)