Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản 2017

Văn nghệ cúng dường Phật Đản PL 2561. Tại Chùa Phước Duyên – Huế