Hành trình chiêm bái thánh tích Phật giáo Trung Quốc

Đoàn tham quan tứ đại danh sơn của Trung Quốc do HT Thích Thái Hòa làm trưởng đoàn ngày 12.4.2013.