Đường Xưa Lối Cũ Con Về – HT Thích Thái Hòa

Đường xưa lối cũ con về là phim tài liệu về cuộc hành hương chiêm bái Phật tích và tham dự các Pháp sự tại xứ Phật (Ấn Độ) từ ngày 30 tháng 11 năm 2012 đến ngày 19 tháng 12 năm 2012.

Chứng minh: HT Thích Thái Hòa.
Quay phim – dựng phim: Thích Pháp Mãn
Nhiếp ảnh: ĐĐ Thích Minh Thế.
Viết lời bình: Pháp Mãn – Tấn Lộc.
Đọc lời bình: Lâm Ánh Ngọc – Diệu Bình – Tấn Lộc – Quỳnh Anh.
Cung ấn: Nhuận Pháp Nguyên.
Ngâm thơ: Diệu Bình.