Cúng dường Chánh Pháp

HT Thích Thái Hòa giảng tại chùa Phước Duyên. Ngày rằm tháng 4 (tức ngày 31.5.2007). Nhân mùa Phật Đản PL 2551-2007