Sách đọc Tiếng Vọng Hải Triều – Thích Thái Hòa

Giọng đọc : Diệu Bình – Khánh Thu – Nguyên Giác

Ấn tống : Viết Dũng Studio Huế ( 147 Lê Huân , TP.Huế) – Nhuận Pháp Nguyên