Ngay Trong Cuộc Đời Này

Chết phần nhiều ai cũng sợ hãi, nhưng tôi khuyên bạn không nên sợ hãi sự chết. Sống rất hấp dẫn thì chết đối với ta cũng hấp dẫn như sống vậy. Nếu cần phải sợ, thì bạn nên sợ rằng, ta sống không có hương thơm của đạo hạnh và tuệ giác mà không nên sợ chết.

Bạn phải biết quý trọng sự chết cũng giống như sự sống vậy. Bạn biết thiết lập bàn thờ cho sự sống, thì bạn cũng phải biết thiết lập một bàn thờ cho sự chết ngay trong sự sống của bạn, vì cả hai đều có ân nghĩa đối với bạn và chính nó là bạn. Bạn từ chối chết là bạn từ chối đi một phần nửa của sự sống. Ở trong đời không có người nào có trí mà bảo rằng, đời sống nửa vời là hạnh phúc cả!

Người phương Tây phần nhiều thường chú ý đến ngày sinh nhật của mình và người thân; người phương Đông phần nhiều thường chú ý đến sự chết và chú ý đến ngày húy nhật của người thân. Tất cả đều chú ý đến nửa vời của cuộc sống, nên tất cả họ đều có cuộc sống nửa vời.

Bạn không nên học đòi theo cách suy nghĩ của người phương Đông về húy nhật hay người phương Tây về sinh nhật, vì sao? Vì sự học đòi và đua đòi ấy chỉ đưa bạn đi đến đời sống nửa vời, nên trong đời sống sự tự do và hạnh phúc, chỉ xảy ra cho bạn nửa vời mà thôi.

Bạn là người thông minh, bạn không nên trân trọng sự sống nửa vời và bạn cũng không nên đi tìm hạnh phúc nửa vời trong sự sống. Bạn hãy sống toàn diện đối với sống và chết. Cả sống và chết đều tạo nên sự hoàn hảo trong đời sống của bạn. Đau khổ của bạn không đơn thuần xảy ra cho bạn từ sự sống hay sự chết, mà xảy ra cho bạn từ cả hai, nên hạnh phúc xảy ra cho bạn cũng vậy.
Sự tự do và thánh thiện chưa hề xảy ra cho bạn từ sự sống, vì vậy bạn không nên đi tìm sự tự do hay thánh thiện trong sự sống và đam mê sự sống, mà từ chối hay sợ hãi sự chết.

Sự tự do hay thánh thiện không xảy ra cho bạn từ sự chết, nên bạn không nên nhàm chán sự sống, để đi tìm sự tự do và thánh thiện trong sự chết mà bạn chỉ có tự do, hạnh phúc và đời sống thánh thiện, khi nào bạn thấy rõ sống và chết là hai mặt của mọi sự hiện hữu.

Vì vậy, bạn hãy sống hết lòng trong từng khoảnh khắc, thì sống hay chết gì đối với bạn đều có ý nghĩa và đều giúp bạn tạo nên hạnh phúc.

Bạn hãy mỉm cười và thảnh thơi tổ chức sinh nhật và húy nhật cho bạn mỗi ngày. Sinh nhật của bạn đang có mặt ở đâu, thì húy nhật của bạn cũng đang có mặt ở đó. Tại sao bạn không tổ chức cho bạn cả sinh nhật và húy nhật cùng một lúc và mỉm cười với nó mỗi ngày?

Bạn biết chấp nhận và mỉm cười đối với cả sống và chết trong từng khoảnh khắc là bạn có khả năng tạo nên hạnh phúc toàn diện cho chính bạn ngay giữa cuộc đời nầy.

Thích Thái Hòa