Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 50 của Cố Hòa Thượng Thượng Tâm Hạ Ưng

Lễ Tưởng Niệm Húy Nhật Lần Thứ 50 của Cố Hòa Thượng Thượng Tâm Hạ Ưng, hiệu ĐẢNH LỄ, KHAI SƠN chùa Phước Duyên-Huế và lễ KHÁNH TẠ sau 18 năm trùng tu hoàn thiện NGÔI PHẠM VŨ. Ngày 08/09/10 – Tháng Giêng Năm Mậu Tuất- (23/24/25-02-2018).

Đĩa 1:

Đĩa 2: