Trao Truyền và Tiếp Nối

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

HT Thích Thái Hoà chia sẻ Pháp thoại đến GĐPT Thiện Trí , Thuỵ Sĩ ngày tu thứ 3 lần thứ 11 “Trao truyền và tiếp nối”

Nội dung chính như sau: có 4 trường hợp :

1. Thế hệ trao truyền dễ thương nhưng thế hệ tiếp nối không dễ thương

2. Thế hệ tiếp nối dễ thương nhưng thế hệ trao truyền không dễ thương

3. Cả hai thế hệ trao truyền và tiếp nối đều dễ thương

4. Cả hai thế hệ trao truyền và tiếp nối không dễ thương

Vậy 2 thế hệ đang có mặt trong không gian này thích mình nằm trong trường hợp nào ? HT Thái Hoà hỏi !

Tất cả đều trả lời là trường hợp 3.

Thế hệ trao truyền dễ thương là thế hệ thực tập và sống với 3 chất liệu “ Tưởng nhớ Phật ; Kính mến Cha Mẹ và thuận thảo với Anh Chị Em ; Thương người và vật “.

Thế hệ đi trước nhờ có 3 chất liệu này để sống một đời sống có giá trị , có ý nghĩa nên muốn trao truyền đời sống có giá trị & ý nghĩa này đến thế hệ tiếp nối để thế hệ tiếp nối cũng có khả năng sống một đời sống có giá trị và ý nghĩa đem đến lợi mình , lợi người ở hiện tại và tương lai và thế hệ tiếp nối cũng biết tiếp nối những gì mà thế hệ trao truyền muốn trao truyền , ấy là cả hai thế hệ trao truyền và tiếp nối dễ thương …

Kính chia sẻ
Nhuận Pháp Nguyên
Thụỵ Sĩ 01.06.2019 – 28.04. Kỷ Hợi (PL 2563)