Tiếp xúc – Ý nghĩa và gốc rễ Trúc Lâm

HT Thích Thái Hòa giảng trong ngày chánh niệm tại thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã – Huế. Ngày 26.5.Mậu Tý (29.06.2008)