Tiếp xúc với công chúa Huyền Trân qua con mắt Thiền

HT Thích Thái Hòa giảng tại đền Huyền Trân Công Chúa. Ngày 28.11.Đinh Hợi(06.01.2008)