Tiếp xúc với biển trong con mắt thiền quán

HT Thích Thái Hòa giảng tại rừng dương liễu bãi biển An Lộc – Quảng Công, Quảng Điền – Thừa Thiên Huế. Ngày 08.05 Kỷ Sửu (31.05.2009)