Thiết lập hạnh phúc lứa đôi

HT.Thích Thái Hòa giảng cho hai con Vương Đình Hoàn Nguyên-Dương Thị Diệu. Tại Chánh Điện Chùa Phước Duyên – Huế. Ngày 21/01 Kỷ Sửu (15/02/2009)