Sống chết tùy duyên – HT Thích Thái Hòa

HT Thích Thái Hòa

Giảng nhân lễ tang của Huynh trưởng cấp Dũng Châu Lộc – Pháp Danh: Đồng Trí. Tại Cố Đô Huế. PL: 2555 Ngày 03.09 Tân Mão (29.09.2011)