Sách đọc Khung Trời Vàng – Thích Thái Hòa

Giọng đọc : Diệu Bình – Khánh Thu – Nguyên Giác
Ngâm thơ : Diệu Bình , Bảo Cường
Ấn tống : Viết Dũng Studio Huế ( 147 Lê Huân , TP.Huế), Nhuận Pháp Nguyên