Phương pháp nào dẫn đến thành công cho người phụ nữ hiện đại

Giảng nhân ngày Quốc tế phụ nữ.
Tại cơm chay Bồ Đề Tâm – 68 Phạm Huy Thông – Thủ đô Hà Nội.
Ngày 03.03.2012 (11.02 Nhâm Thìn)