Pháp thoại cho ban cố vấn giáo hạnh BHDTW GPTVN

Những pháp thoại cho ban cố vấn giáo hạnh BHDTW GĐPTVN do HT Thích Thái Hòa giảng cho BHDTW GĐPT Việt Nam & trại sinh vạn hạnh VI tại chùa Thuyền Lâm – Huế – PL 2551 ngày 30.12.2007