Pháp Đàm và thuyết giới

HT.Thích Thái Hòa giảng Tại Chùa Phước Duyên – Huế Ngày 26/02 Kỷ Sửu