Những yếu tố giúp ta thành tựu sự nghiệp

HT Thích Thái Hòa giảng cho ban lãnh đạo và nhân viên công ty cổ phần chuyển phát nhanh – Thủ đô Hà Nội. Ngày 09.12.2011 (15.11. Tân Mão)