Những vầng thơ Châu Âu 2017

Đây là những vần thơ mà Hòa thượng Thích Thái Hòa cảm tác tại những nơi mà thầy trải qua trong chuyến đi 2017:

Bài thơ Danh hoạ Picasso

Mây ngàn vẽ cảnh phù hư
Picasso vẽ cảnh tưởng như phiếm trần
Sắc màu như huyễn như chân;
Nửa pha hiện thực, nửa phần siêu nhiên;
Nắng mưa còn đọng bút nghiên
Tâm chàng nghệ sĩ còn nguyên vẹn tình.
Nhân chuyến đi tham quan bảo tàng Picasso (ngày 28/06/2017)
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Bài thơ Antoni Gaudi

Gaudi kiến trúc thánh đường,
Sagarada giữa phố phường ngược xuôi;
Nắng mưa cát bụi luân hồi
Trời cao xuống thấp lên ngôi thánh thần …


Nhân chuyến đi thăm viếng Sagarada Familia, Casa Milla, Casa Batillo do kiến trúc sư Antoni Gaudi thiết kế tại Barcelona, Tây Ban Nha (26/06/2017)
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Bài Thơ Einstein

Einstein, tôi đến thăm người!
Ngôi nhà ông ở giữa trời Châu Âu;
Dẫu cho đời có bể dâu
Tình yêu ông để trên đầu thế gian.


Nhân chuyến đi thủ đô Bern của Thuỵ Sĩ và đã tham quan căn hộ của nhà bác học Einstein(26/06/2017)
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Bài thơ Charlie Chaplin

Chaplin ngôn ngữ không lời
Tình yêu ông thả giữa trời tự do;
Sắc không chỉ một bến đò
Ngược xuôi ta có lời thơ tặng Người.
Nhân chuyến đi tham quan bảo tàng Charlie Chaplin

(Sạc Lô – danh hài diễn kịch câm) (24/06/2017)