Những điểm thiết yếu cho GĐPT và chất liệu tạo thành mùa xuân

HT Thích Thái Hòa giảng cho GĐPTVN – GĐPTVN trên thế giới và quần chúng Phật tử nhân ngày 02.01. Tân Mão (04.02.2011) tại chùa Phước Duyên – Cố đô Huế