Ngọn nến Vu Lan

Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng cho lớp Chánh Tâm.
Tổ chức nhân mùa Vu Lan PL.2557 – Ngày 14.07.Quý Tỵ (20.08.2013). Tại chùa Phước Duyên – Cố Đô Huế