Mùa xuân của chúng ta

Mừng xuân Di Lặc Đinh hợi – 2007
Pháp thoại mồng 2 tết tại chùa Phước Duyên Huế ( tức ngày 18.2.2007)