Mùa Xuân Cho Nhau

Do Hòa Thượng Thích Thái Hòa giảng pháp. Tại công ty TNHH TM & DV GNHH F.D.I
Ngày 21.02.2019 ( tức ngày 17.01 Kỷ Hợi)