Khóa Tu Mùa Hè Chủ Đề : Ươm Hạt Giống Lành

KHÓA TU MÙA HÈ
Chủ Đề : ƯƠM HẠT GIỐNG LÀNH 
Tại CHÙA PHƯỚC DUYÊN
Ngày 20/07/2019 (tức 18 tháng 6 năm Kỹ Hợi)

Phần 1 :

Phần 2 :