Khóa tu mùa hè 2018 : Trao Nhau Niềm Tin

Tại chùa Phước Duyên Huế.