KHÓA TU MÙA HÈ

 

Chủ Đề : ƯƠM HẠT GIỐNG LÀNH 

 

Tại CHÙA PHƯỚC DUYÊN

Ngày 20/07/2019 (tức 18 tháng 6 năm Kỹ Hợi)

 DSC 1077

 Phần 1 : 

 

 Phần 2 :