Thơ : Thoáng Hương Bay

thoanghuongbay

 

 Tác giả : Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa

Diễn ngâm : Diệu Bình