bia-tapthokhoi

Tập thơ khói - Từ Niệm

Đọc thơ Khói của Từ Niệm, ta thấy chàng thơ đang rong chơi với khói và sương; với mưa và nắng; với mộng và thực; với tuyết trắng đồi hoang; với rêu trắng thời gian phủ lên từ nhật nguyệt; với suối mộng mưa ngàn; với gió vi vu lãng đãng cuối chiều; với phố xá đầy người mà trái tim hoang vắng, như “bình minh bừng ô cửa, em tôi hối hả đi, loanh quanh mòn cuộc lữ, bụi đỏ bóng thiên di…”.

 

Loading ...