Album thơ : Bước chân trên mọi nẻo đường

bcuochantranmoineoduong2

Thi sĩ: Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa
Ngâm sĩ: Diệu Bình - Đàn tranh: Mai Anh Sáo trúc: Quốc Trung
Ấn tống : Nhuận Pháp Nguyên