Album thơ Tình như sóng vỗ

Thi sĩ : Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa

Ngâm thơ : NS Diệu Bình
Soạn và đọc thơ : Tấn Lộc
Đàn tranh : NS Mai Anh
Sáo : NS Quang Vịnh
Tán trợ : Nhuận Pháp Nguyên

 

TinhNhuSongVo

 

 

Tin mới

Các tin khác

гис-технологии
ткани для вышивания