Như Dấu Chim Bay

biadiaThơ : Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa

Nhạc : Nguyễn Văn Hồ

Ca sĩ : Hồng Vân

... Ai nghe thì cũng hát

ai cảm thì cũng vui, không nghe thì thôi,

mặc để muôn ngàn sự sống tự hát ca và không cảm thì thôi,

mặc để ngàn năm bóng nguyệt hát ca sông dài...

Tuệ Nguyên : Thích Thái Hòa