bia huonggiuagiongan
Nếu bạn nhìn một bông hoa với đôi mắt thèm khát và với một tâm hồn chiếm hữu, thì bạn sẽ thất vọng đối với chúng và rồi bạn sẽ phát sinh cảm thọ khổ đau.Nổi khổ đau ấy, phát sinh là do bạn, chứ không phải do bông hoa.

Vì bông hoa hiện hữu là để nó hiện hữu, chứ nó không phải hiện hữu là để cho bạn chiếm hữu