TÌNH NHƯ CÁNH HẠC

 

bai-tinhnhucanhhac

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 13-04-1998 từ Quy Nhơn, nay Thầy có thư hồi âm.

Thầy sẵng sàng hướng dẫn con tu học với những gì Thầy có thể.Tu học là để có hạnh phúc, an lạc ngay trong cuộc đời này và tu tập là để có cách nhìn xuyên suốt và trầm lắng về những gì đang diễn ra trong cái sinh và cái diệt, nhằm vượt thoát sự thất vọng, sợ hãi và khổ đau.