Hòa thượng : Thích Thái Hòa

Giọng Đọc :
Pháp Tuệ, Nhuận Pháp Nguyên, Diệu Bình, Tấn Lộc, Thanh Thảo, MC Thanh Thủy, Công Lĩnh, MC Hà Phương, Nhuận Kỳ Duyên.

 

BiaThanhThoiMoiNeoDuongVe