Sách Giấc Mơ Tây Tạng

Trong chuyến hành hương các Phật địa tại Trung Quốc vào tháng 4 năm 2013, khi đến Nga Mi Sơn đảnh lễ và chiêm bái trú xứ của Bồ tát Phổ Hiền, tôi thấy trú xứ hành đạo của Ngài nơi đây lồng lộng giữa trời xanh mây trắng, lòng tôi chợt nghĩ, thế thì trú xứ của các vị Bồ tát đang hành đạo ở nơi dãy Hy-mã-lạp-sơn, cao nguyên Tây Tạng, có núi Kailash quanh năm tuyết phủ, có hồ thiêng Yamdrok, có cung điện Potala, thủ phủ Lhasa, có huyền thoại về chùa Jokhang và nhiều huyền thoại khác nữa thì thế nào, ước gì mình được đến đó để tận mắt một lần chiêm ngưỡng, chứng kiến.

 

 

 BiaGiacmotaytang