co-oi-nha-co-nen-khong Bạn biết không? Tâm của bạn là một suối nguồn sinh khởi hạnh phúc. Nhưng tâm của bạn cũng là một suối nguồn sinh khởi sự khổ đau. Vì sao?

Bởi vì trong tâm của bạn hàm chứa cả hai hạt giống thiện và ác. Tâm bạn khởi lên những hạt giống thiện, nó sẽ dẫn bạn đến đời sống hạnh phúc. Tâm bạn khởi lên những hạt giống ác, nó sẽ dẫn bạn đến đời sống đau khổ. Xả kỷ là một hạt giống tốt đẹp, thánh thiện vốn có nơi tâm thức của bạn. Nó biểu hiện lên trên mặt ý thức, rồi đi ra nơi lời nói và việc làm của bạn là nó có khả năng chế tác hạnh phúc cho bạn. Ích kỷ là một hạt giống không tốt đẹp, phàm tục vốn có nơi tâm thức của bạn. Nếu nó biểu hiện lên trên mặt ý thức, rồi đi ra nơi lời nói và việc làm của bạn thì nó sẽ chế tác ra chất liệu khổ đau cho bạn.

Bạn biết không? Bạn càng xả kỷ bao nhiêu thì bạn có hạnh phúc an lạc và thảnh thơi bấy nhiêu. Trái lại, bạn càng ích kỷ bao nhiêu thì bạn càng khổ đau bấy nhiêu, đó là một sự thật. Cha mẹ, anh chị, bạn bè và người yêu của bạn không thể làm cho bạn có hạnh phúc được, khi mà trong tâm thức của bạn có quá nhiều hạt giống ích kỷ.

Vậy, muốn có hạnh phúc, an lạc và thảnh thơi, bạn đừng hoài công tìm kiếm ở nơi đâu mà chỉ cần bạn buông thả những hạt giống ích kỷ ở trong tâm thức của bạn, thì tức khắc bạn có hạnh phúc an lạc.

 

Thầy Thích Thái Hòa

 

Trích "Lời ru chạm mặt trời"