20131217105547 vanthanhBạn biết không? Trăng là tình yêu của đất trời, là sự gợi hứng cho thi nhân, nên không có thi nhân nào mà trong thơ của họ hay trong đời sống của họ mà không có chút tình của trăng. Nhưng trăng là kẻ thù của bóng đêm!

Bạn biết không? Trái tim là tình yêu của con người, nếu không có trái tim thì con người sẽ không biết tình yêu là gì. Nhưng yêu quá, trái tim sẽ trở thành tê liệt và đồng hóa với thần chết. Thần chết ghét nhất là trái tim của con người và trái tim của muôn loài.

Bạn biết không? Tâm hồn là tình yêu của Thiền Sư. Vì Thiền Sư chăm sóc tâm hồn hơn chăm sóc bất cứ cái gì trong cuộc sống. Nếu không có tâm hồn thì Thiền Sư sẽ chết. Nhưng nếu không có Thiền sư thì tâm hồn dẫm nát hết mọi cuộc sống con người!

Và bạn biết không? Sự thanh cao là tình yêu của bậc Thánh. Bậc Thánh chăm sóc sự thanh cao như trời đất chăm sóc mặt trăng, như con người chăm sóc trái tim và như Thiền Sư chăm sóc tâm hồn.

Trong đời sống của bậc Thánh có thể thiếu vắng tất cả, nhưng không thể thiếu vắng sự thanh cao. Vì thiếu vắng nó, bậc Thánh sẽ chết và không còn lý do gì để tồn tại.

Vậy, bạn muốn sống với tình yêu nào là tùy bạn. Vì tình yêu nào cũng đem lại sự sống cho bạn cả.

Thầy Thích Thái Hòa

Trích "Lời ru chạm mặt trời"