Mùa xuân cho nhau

fdi-2019

Pháp Thoại : Mùa Xuân Cho Nhau

do Hòa Thượng Thích Thái Hòa giảng pháp

Tại công ty TNHH TM & DV GNHH F.D.I

Ngày 21.02.2019 ( tức ngày 17.01 Kỷ Hợi)