Thiên Phúc với phước báu chư thiên

HT Thích Thái Hòa giảng pháp tại chùa Thiên Phúc - Warszawa- thủ đô của Ba Lan.
Ngày 17/06/2018 ( tức mùng 4 tháng 5 năm Mậu Tuất).