Âm Dương An Lạc

HT Thích Thái Hòa giảng và khai thị cho quần chúng Phật tử và chư hương linh nhân đại lễ Vu Lan. Tại chùa Phước Huệ - TP Bảo Lộc - Lâm Đồng PL 2557 - ngày 11.07. Quý Tỵ (17.08.2013)