Giới Đàn Thập Thiện và Bồ Tát Giới

Giới Đàn Thập Thiện và Bồ Tát Giới

anh On

 

Giới Đàn Thập Thiện và Bồ Tát Giới . Tổ chức: Ngày 11-18 tháng 11 - Mậu Tý (13-14/12/2008) Tại Quảng Hương Già Lam

 

Read more...

Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học

Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Hòa Thượng Thích Thái Hòa

tth-gioiluatphatgiao

Read more...

Mùa xuân cho nhau

fdi-2019

Pháp Thoại : Mùa Xuân Cho Nhau

do Hòa Thượng Thích Thái Hòa giảng pháp

Tại công ty TNHH TM & DV GNHH F.D.I

Ngày 21.02.2019 ( tức ngày 17.01 Kỷ Hợi)

 

Read more...

Xuân trung đạo và ý nghĩa cuộc sống

xuantrongdao

Xuân Trung Đạo và Ý Nghĩa Cuộc Sống

Giảng sư : Hòa thượng Thích Thái Hòa

Tại chùa Phước Duyên Huế

Ngày 06.02.2019 ( nhằm ngày 02.01 Kỷ Hợi)

Read more...

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG VU LAN tại CHÙA PHƯỚC DUYÊN - Tp.Huế

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG VU LAN

tại CHÙA PHƯỚC DUYÊN, Tp.Huế

p1bpqg30rdg521ktrld1gg6hgt1g

            Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Read more...

Pháp Thoại VU LAN 2018

Pháp Thoại VU LAN 2018

Thích Thái Hòa

vu lan

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Read more...

Thiên Phúc với phước báu chư thiên

HT Thích Thái Hòa giảng pháp tại chùa Thiên Phúc - Warszawa- thủ đô của Ba Lan.
Ngày 17/06/2018 ( tức mùng 4 tháng 5 năm Mậu Tuất).

Read more...

Con đường của chúng ta đi

HT. Thích Thái Hòa giảng pháp tại chùa Nhân Hòa -Warszawa- thủ đô của Ba Lan

Ngày 16/6/2018 ( tức mùng 3 tháng 5 năm Mậu Tuất).

Read more...

Hoà Thượng Thích Thái Hoà thuyết pháp tại chùa Giác Đạo

chua-giac-dao

 

Hoà Thượng Thích Thái Hoà thuyết pháp tại chùa Giác Đạo

 

Hoà Thượng Thích Thái Hoà thuyết pháp tại chùa Giác Đạo ở Cheb.
Ngày 22 tháng 4 năm Mậu Tuất ( nhằm ngày 7 tháng 5 năm 2018)

Read more...