Hội thoại giữa Hòa thượng Thích Thái Hòa và Ông Ian Green- Phật Ngọc Hòa Bình

KY SU TRUOC NGAY THAY DI AN DO copy

 Chuyến đi Hoằng Pháp và Chiêm Bái, Chứng Minh Đại Lễ Tưởng Niệm Cầu Nguyện Những Bậc Thánh Tăng Đại Học Nalanda vào ngày 30 tháng 11 năm 2012 nhằm ngày 17/10/Nhâm Thìn của Phái Đoàn Tăng Ni- Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam.

Read more...

Tâm Phật và thong dong

xuan quy ty

Chỉ có Phật và Phật mới có đủ thẩm quyền để hiểu nhau, ngoài Phật không có ai có thẩm quyền để hiểu được Phật một cách toàn vẹn.
Có nhiều người tự hào về sự hiểu Phật của mình, nhưng đối với một người thực tu và thực học, thì chẳng có ai có niềm tự hào ấy cả, vì sao?

Read more...

Đi trong đại trí và đại bi

bo tat ngan tay

Một người Phật tử có chí lớn, người ấy không lập thân trên sở học hay nghề nghiệp, mà lập thân trên hạnh và nguyện của tâm bồ đề.
Tâm bồ đề là tâm tuệ giác.

Read more...

Họa

tieng mo

Ở trong đời, mình nói nịnh hót người khác, không những đem tai họa về cho mình không ít, mà nói ngay thẳng cũng rước tai họa về cho mình không kém.

Read more...

Cơn giận từ đâu đến

Hoa hoa

Cơn giận của ta từ đâu tới? Từ nơi thương mà tới. Ta thương ai mà người ấy không đáp lại, thì cơn giận liền đi tới.

Read more...