Chiêm Tinh Năm Đinh dậu 2017

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

h-dphuongThưa quý vị, 

Quý vị nào có duyên cầm được bản chiêm tinh này, trong mùa xuân Đinh dậu, xin quý vị hãy mỉm cười với vận mạng của mình, qua các thiên can, địa chi và ngũ hành trong sự biến dịch vô cùng, vô tận giữa vũ trụ và con người; giữa con người và vũ trụ.

Nên, thấy vận may, ta không vội vã vui mừng quá chén, vì vui mừng quá chén, thì vận may sẽ mất và sầu sẽ đến. Thấy vận  rủi, ta cũng không vội vã buồn lo, vì buồn lo thì mạch sống cạn dần, khiến từ rủi lại sinh ra rủi.

Read more...

Đầu Xuân - Đức Tin và ý nghĩa Cầu Nguyện

                                                                      Thích Thái Hòa

 

hailocdaunamTrong truyền thống tín ngưỡng và văn hóa tâm linh Việt Nam, đầu năm phần nhiều mọi người đều đến chùa lễ Phật cầu an và hái lộc đầu xuân. Mùa xuân là mùa của bỗng lộc và là cơ hội để người người cầu bình an và chúc tụng nhau an bình, nhà nhà cầu phúc lộc và đón mừng phúc lộc đầu năm. Lộc là từ lòng đất sinh ra và phúc là từ trời cao giáng xuống. Mọi người cầu bình an và hái lộc đầu năm là tùy theo đức tin sâu cạn của mình mà thể hiện. Đức tin là từ nơi tâm người mà khởi phát và từ nơi Tôn giáo, tín ngưỡng và văn hóa truyền thống mà duy trì.

Read more...

Chánh kiến và sự tự do

h11

(Pháp Thoại - Phật Đản, Phật Lịch 2560)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch chư Tôn đức;

Kính thưa Phật tử các giới;

Phật Đản, Phật lịch 2560, lại trở về với hành tinh chúng ta, hàng đệ tử xuất gia và tại gia của đấng Thế Tôn đang hân hoan đón mừng ngày lễ trọng đại này, trong điều kiện học pháp, thấy pháp, chứng nghiệm pháp và thể nhập pháp của chính mình.

Read more...

Nền Văn minh bất minh

364-bian47

Xã hội con người ngày nay có những người rất tự hào về nền văn minh khoa học kỹ thuật. Vì nền văn minh này đã giúp cho con người sản xuất ra nhiều của cải vật chất và hưởng thụ những của cải ấy. Nó cũng đã giúp cho thế giới con người chỉ cần ngồi ngay tại chỗ mà có thể nói chuyện, liên lạc và thấy ngay mọi diễn biến trên toàn cầu, chỉ cần một giờ nhà máy sản xuất ra hàng loạt hàng hóa tiêu dùng.

Read more...

Tình yêu của Trăng

transcoder

Trăng là một bảo vật của cuộc sống con người mà trời đất đã hiến tặng cho ta. Nên ta tiếp nhận trăng là phải tiếp nhận với tất cả tâm hồn tĩnh lặng của ta. Nếu ta tiếp nhận trăng với một tâm hồn "suồng sã" thì trăng sẽ chết trong ta, và ta cũng sẽ chết trong trăng.

Read more...