Một góc nhìn về Đại sĩ Văn-thù-sư-lợi

Một góc nhìn - Về Đại sĩ Văn-thù-sư-lợi thăm bệnh Cư sĩ Duy-ma-cật

                                                                           Thích Thái Hòa

Phẩm đi thăm bệnh Cư sĩ Duy-ma-cật của Đại sĩ Văn-thù-sư-lợi ở Kinh Duy-ma-cật, bản dịch của Chi Khiêm là Chư pháp ngôn phẩm. Bản dịch của La Thập Văn-thù-sư-lợi-vấn-tật phẩm. Bản dịch Huyền Tráng là Vấn tật phẩm.

Ở kinh này, Cư sĩ Duy-ma-cật là tiêu biểu cho hàng Bồ tát tại gia và ngài Văn-thù-sư-lợi là tiêu biểu cho hàng Bồ tát xuất gia, ấy là những vị tu tập Bồ tát đạo đã có tuệ giác thẩm thấu được lý tính tuyệt đối của Chân Như, vượt lên trên mọi ý niệm ngã và pháp, nên Bồ tát tại gia hay xuất gia không còn có lằn mức, mọi ý niệm nhị nguyên hoàn toàn bặt dấu.

vanthubotat

Read more...

Chiêm Tinh Năm Mậu Tuất 2018

Quý vị nào có duyên cầm được bản chiêm tinh này, trong mùa xuân Mậu tuất, xin quý vị hãy mỉm cười với vận mạng của mình, qua các thiên can, địa chi và ngũ hành trong sự biến dịch vô cùng, vô tận giữa vũ trụ và con người; giữa con người và vũ trụ.

Nên, thấy vận may, ta không vội vã vui mừng quá chén, vì vui mừng quá chén, thì vận may sẽ mất và sầu sẽ đến. Thấy vận rủi, ta cũng không vội vã buồn lo, vì buồn lo thì mạch sống cạn dần, khiến từ rủi lại sinh ra rủi.

chiemtinh2018

Read more...

Người Đã Ra Đi - Bản Thệ Vẫn Còn

Người Đã Ra Đi - Bản Thệ Vẫn Còn

(Vô vàn thương quý Hòa thượng Thích Đức Chơn)

ht-thich-duc-chon-2

Ý Chỉ Và Hành Động

Trong thời Đệ nhất Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, từ 1954 đến 1963, Phật giáo bị đối xử như một hội đoàn thông tục mà không phải là một Giáo hội; Thiên Chúa Giáo được đối xử và hưởng đặc quyền của một Giáo hội vượt lên trên quyền lợi của mọi hội đoàn qua Đạo dụ số 10. Một Đạo dụ đánh mất sự bình đẳng Tôn giáo mà chính phủ Pháp đã chỉ đạo và mượn danh Quốc trưởng Bảo Đại ban hành ngày 06/8/1950. Đạo Dụ này đến thời Tổng thống Ngô Đình Diệm (1954 – 1963) vẫn tiếp tục áp dụng để khống chế quyền Tự do Tôn giáo tại Việt Nam, ngoại trừ Thiên Chúa Giáo.

Read more...

Không nhọc công kiếm tìm bến đỗ

Không nhọc công kiếm tìm bến đỗ


bendoHạnh phúc và bình yên, ta không thể tìm kiếm ở đâu, ngoại trừ tìm kiếm ở nơi tâm ta. Tâm ta đã từng làm cho ta ngủ không được, vì nó giận người này, trách người kia, vợ trách chồng, chồng trách vợ, cha mẹ trách con cái, con cái trách móc cha mẹ, bạn bè trách móc nhau, người làm công trách móc người làm chủ, người làm chủ trách móc người làm công, đồng nghiệp ganh tỵ nhau, thuộc cấp giận trách lãnh đạo, lãnh đạo chê trách thuộc cấp, mọi áp lực công việc đè nặng lên tâm ta mỗi ngày, khiến tâm ta phản ứng đưa ta ra đấu trường, người kia chết, ta cũng bị thương tích, kẻ kia thua, ta cũng phải nhọc công bình định chiến trường, với những phế phẩm nhiễm độc ngổn ngang… với tâm như vậy, làm sao ta có một giấc ngủ bình yên, ta có một bữa ăn đầy an lạc và làm sao ta có được những bước chân thảnh thơi trên mọi nẻo đường.

Read more...

Con Đường Thực Nghiệm Tâm Linh

Con Đường Thực Nghiệm Tâm Linh

                                                              Thích Thái Hòa

                                      

Ý Nghĩa Tổng Quát

Con đường thực nghiệm tâm linh dẫn đến đời sống giải thoát và giác ngộ đã được đức Phật giảng dạy ở trong các kinh điển, từ cô đọng đến khai triển, từ hẹp đến rộng, từ cạn đến sâu, từ phương tiện đến cứu cánh, qua các văn hệ kinh điển từ A hàm đến Đại thừa với nhiều thính chúng và nhiều căn cơ khác nhau.

tamlinh

Đạo đế ở trong Tứ Thánh đế được các kinh điển Phật giáo nhấn mạnh là con đường diệt tận khổ đau và thành tựu các thánh quả giải thoát cho những ai có tín căn và nỗ lực thực hành.

Read more...