Tiểu sử và tưởng niệm cố Đại Đức Thích Thanh Tuệ

Tiểu Sử Và Tưởng Niệm

Cố Đại Đức Thích Thanh Tuệ Vị Pháp Thiêu Thân

DiAnh DaiDucThichThanhTue 02

Xuất thân:

Đại đức Thích Thanh Tuệ xuất thân trong một gia đình trung nông, có truyền thống Phật giáo, thế danh Bùi Huy Chương, sinh năm 1946, tại làng Ba Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Read more...

Thoughts of the Buddha's Birthday

THOUGHTS OF THE BUDDHA’S BIRTHDAY

Thich Thai Hoa


The Buddha’s Birth Day is returning to all monks, nuns and Buddhists in Vietnam as well as all human beings in the world. Being the Buddha’s disciples, monks, nuns and lay people alike, we again have chance to listen to, study, and experience the Buddha’s teachings so as to apply them into our daily life.

The Birth of the Prince Siddhartha

 

Read more...

Cảm niệm Phật Đản Phật Lịch 2563

CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2563

Thích Thái Hòa

Phật Đản Phật lịch 2563 trở về với Tăng Ni, Phật tử Việt Nam và Thế giới loài người của chúng ta, là Đệ tử xuất gia và tại gia của Đức Thế Tôn, chúng ta lại có cơ hội lắng nghe, học hỏi, chiêm nghiệm lời dạy của Đức Thế Tôn, để ứng dụng vào đời sống của mỗi chúng ta:

phat-dan-2-copy

Read more...

Spiritual letter of the Buddha's Birthday

Buddhism of Vietnam

The Sangha Council

 

SPIRITUAL LETTER OF THE BUDDHA’S BIRTH DAY

BUDDHIST CALENDAR 2563 2019

 spirit buddha

Read more...

Thông điệp Phật Đản PL 2563 2019

Le-Phat-dan-pl2019

Read more...