Thoughts of the Buddha's Birthday

THOUGHTS OF THE BUDDHA’S BIRTHDAY

Thich Thai Hoa


The Buddha’s Birth Day is returning to all monks, nuns and Buddhists in Vietnam as well as all human beings in the world. Being the Buddha’s disciples, monks, nuns and lay people alike, we again have chance to listen to, study, and experience the Buddha’s teachings so as to apply them into our daily life.

The Birth of the Prince Siddhartha

 

Read more...

Cảm niệm Phật Đản Phật Lịch 2563

CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2563

Thích Thái Hòa

Phật Đản Phật lịch 2563 trở về với Tăng Ni, Phật tử Việt Nam và Thế giới loài người của chúng ta, là Đệ tử xuất gia và tại gia của Đức Thế Tôn, chúng ta lại có cơ hội lắng nghe, học hỏi, chiêm nghiệm lời dạy của Đức Thế Tôn, để ứng dụng vào đời sống của mỗi chúng ta:

phat-dan-2-copy

Read more...

Spiritual letter of the Buddha's Birthday

Buddhism of Vietnam

The Sangha Council

 

SPIRITUAL LETTER OF THE BUDDHA’S BIRTH DAY

BUDDHIST CALENDAR 2563 2019

 spirit buddha

Read more...

Thông điệp Phật Đản PL 2563 2019

Le-Phat-dan-pl2019

Read more...

Người Nhiếp Thọ Chánh Pháp Qua Kinh Thắng Man

Người Nhiếp Thọ Chánh Pháp Qua Kinh Thắng Man

                                             Thích Thái Hòa

Trong kinh điển A Hàm và Nikāya; đức Thế Tôn định nghĩa Như Lai như sau: "Những gì Như Lai đã làm Như Lai mới nói, những gì Như Lai nói là Như Lai đã làm, nên gọi là Như Lai".DSC 0039 resize

 

Read more...