Liên hệ

Chùa Phước Duyên – Tp. Huế

8/60 Phạm Tu , Phường Hương Long, Tp. Huế

ĐT : 84 (054) 3510144 và (054) 2229499

ĐTDĐ : 097 7379449 

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  và  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.tangkinhcachue.org